OBS! VIKTIGT BESLUT!

23 mars 2012

Föreningen Umeå Rättvis Handel (URH) har på sitt årliga årsmöte den 12 mars 2012 beslutat att föreningen skall läggas ner/upplösas snarast! Detta innebär att följande för dig som vill fortsätta handla dina Fair Trade produkter eller på annat sätt stödja Fair Trade i Umeå:

– Under en övergångs period får du som kund hitta dessa produkter hos annan lokal butik eller motsvarande.

– Du behöver dock inte vara ”ledssen” speciellt länge för att det inte skall finnas någon förening som kommer att fortsätta arbeta med Fair Trade. Det kommer inom kort att starras upp en helt ny helt ny förening som kommer att finnas både lokalt i Umeå och i Västerbottens län och arbeta med Fair Trade (håll utkik i dagspress o dyl för mer info!)

– Webbsajten www.urh.se kommer att upphöra att gälla fr.o.m 2012-05-12

URH tackar både gamla som nya kunder och alla sina volontärer som stält upp och jobbat för den tid vi fick chans att ”servera” er vad vi kunde erbjuda i både form av produkter och information om Fair Trade!

Vänligen!

Föreningen Umeå Rättvis Handel

Annonser

Kallelse till URH:s sista årsmöte innan upplösningen!

24 februari 2012

I september 2011 höll URH ett extra årsmöte, där föreningens medlemmar röstade för att föreningen skall upplösas. Enligt URH:s stadgar krävs det att samma beslut tas på ett ordinarie årsmöte.
URH ska inte försöka gå emot sina medlemmars vilja, genom att försöka ”rädda” föreningen!

Vi kommer att hålla till på Geografigränd 20 F Årsmötet börjar kl. 18,00 kom ihåg att du måste ha betalat medlemsavgiften (2012) för att vara röstberättigad!

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare samt 1 st. protokoll justerare.

§3 Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna

§4 Fastställande av dagordning

§5 Fastställande av röstlängd

§6 Upplösning av föreningen, verkställande av tidigare beslut

§7 Långivarna (skulderna, gåvorna som är kvar i URH?)

§8 Övriga frågor
§9 Mötets avslutande

Hållbar utveckling! Något för alla!

27 september 2011

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett ord som ofta förknippas med miljön och klimatet. Men hållbar utveckling är mer än så. Både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling hör hit.

Det handlar om att både dagens och morgondagens människor ska känna trygghet och tillit inför framtiden – att skördarna ska räcka, att kommande generationer kan försörja sig och att människor själva har makten över sina liv och sin utveckling.

En orättvis värld

Det finns ett antal grundläggande rättigheter som gäller för alla människor, som mat och rent vatten, utbildning och hälsovård.

I många av de länder där Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbetes partner arbetar är det inte så verkligheten ser ut.

Alla flickor och pojkar går inte i skolan. Ofta får flickorna sluta skolan tidigare än sina bröder. Sjukdomar som malaria och tuberkulos skördar oräkneliga dödsoffer. Många barn får inte leva länge nog att uppleva sin femårsdag.

För de allra flesta som bor på landsbygden är jordbruket den största inkomstkällan, men för många är det svårt att försörja sig. Därför behövs förbättrade grödor, ny teknik, utbildning och mikrolån.

På platser där klimatförändringarna märks allt mer behövs förebyggande katastrofarbete för att samhällena ska bli hållbara och klara av att hantera ett förändrat klimat.

Makt över sitt eget liv

Målet i projekten är alltid att ge människor möjlighet att själva kräva sina rättigheter.

Människor kan och vill själva förändra sina liv, men det är inte så enkelt när man är fast i djup fattigdom. Då vill ingen bank ge dig ett lån så att du kan börja bygga upp ditt liv. Tillhör du dessutom en marginaliserad grupp i samhället är det i princip omöjligt.

Därför behöver vi stödja människors kamp och göra det möjligt för dem att själva ta makten över sina liv. I vissa fall behöver vi också höja rösten för att fattiga människors perspektiv ska bli synliga. Vi behöver arbeta på många olika fronter samtidigt för att bidra till en hållbar utveckling i världen.


Föreningen Umeå Rättvis Handel

06 september 2011

Bakgrund om Föreningen Umeå Rättvis Handel (URH)

Vi är en ideell organisantion som jobbar med att sprida kunskap och försäljning av produkter som uppfyller kriterierna enligt Rättvis Handel (se länk för mer info) Vi har inga anställda utan allt arbete sker med hjälp av volontärer.

Alla världsbutiker i Sverige är knutna till en riksorganisation, med säte i Göteborg. Varje butik bedrivs av sin egen förening eller företag. För att få kallas ”världsbutik” är man tvungen att uppfylla vissa kriterier. Ett av dessa är att butikens sortiment skall bestå av minst 80% FairTrade produkter.

Det finns även världsbutiker runt om i världen, samt att en hel del av dessa produkter som ni kan hitta i en världsbutik finns också ute i ”vanliga” handeln.
Det finns omkring 40 världsbutiker runt om i Sverige idag, från Norrbotten till Skåne.

Vi har funnits i Umeå sedan starten 2001, där vi började med att ha en hylla hos Emmaus, med produkter som uppfyllde kriterierna.

Sedan hösten 2007 har vi bedrivit världsbutiken i Umeå.

Från 1 januari 2011 har inte URH länge någon butikslokal, utan vi är idags läget enbart en ”rullande” butik, som är ute på marknader et.c.

Vill ni göra en beställning av en speciell produkt eller för att fylla på ert lager?

Ta kontakt med vår säljare, Michael på tel, 070-638 30 81 eller mail: info@urh.se för mer information och beställning.

ARBETSGRUPPERNA:

Arbetet sker i smågrupper med en styrelse som samordnar allt

Infogruppen: Ordnar fram informationsmatriel, tar fram förslag på marknader et.c.

Ekonomigruppen: Här jobbar man med allt som rör ekonomi, bokföring, hjälper till med bokslut et.c.

Du väljer själv om du vill vara med i en eller speciell grupp! Du kan givitvis vara med i alla!

Intervjuv med Michael Lindeberg (medlem sedan 2009)

Hur kom det sig att du blev medlem i URH?

Svar: Jag blev inspirerad av en kompis som redan va medlem och blev också lite nyfiken på vad det handlade om.

Du har varit medlem i URH sedan 2009, hur tycker du att det är att vara medlem i en ideell förening som jobbar med Rättvis Handel?

Svar: Det känns jätte roligt och spännande, man lär sig nya saker hela tiden och jag som person vill också kunna utveckla mig som människa och lära mig mer och sedan också kunna sprida den här kunskapen till andra.
URH jobbar med en oerhört viktig fråga och detta bör också uppmärksammas mer.

Om jag skulle vilja bli medlem i URH, hur ska jag göra då?

Svar: Då kan du enklast gå in på vår hemsida och läsa hur du går tillväga (www.urh.se  )

Krävs det någon form av ”utbildning” för att gå med och eller bli medlem?

Svar: Nej, det behövs inte! Men det är ju alltid bra om alla som bli medlem i URH har någon form av kunskap om Rättvis Handel, detta kan man få genom att gå en ambassadörs utbildning (2 dagar) eller jobba aktivt i föreningen.

Föreningen Umeå Rättvis Handel har ju bedrivit en världsbutik i Umeå, hur kommer det sig att den inte finns kvar idag?

Svar: URH har mycket rätt och riktigt bedrivit en världsbutik i Umeå, sedan ett par år tillbaka. Butiken låg efter E4:an vilket inte var det ”bästa” läget för en butik, som dels jobbar med miljöfrågor och sedan låta våra kunder behöva korsa en kraftig trafikerad väg.
Idag saknar URH en butikslokal, men vi är ute på marknader etc. Vi jobbar och hoppas att snart kunna erbjuda våra gamla och nya kunder en ny butik i någon form.

Vad tror du om framtiden för Rättvis Handel?

Svar:  Jag tro att framtiden ser ljus ut, tror och hoppas att människor har blivit än mer medvetna då än va de är idag, satsar stort på ekologiskt och det som är rättvist.